หมีหมา/Malayan Sun Bear (Helarctos malayanus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นหมีขนาดเล็กที่สุด หูเล็กกลม ขนสั้นและบาง สีดำทั้งตัวใต้คอเป็นรูปตัวยูสีเหลือง แต่เลี้ยงไปนาน ๆ สีเหลืองของตัวยู จะเปลี่ยนเป็นสีขาว บริเวณหน้าตั้งแต่ตาไปจนถึงปลายจมูกมีสีค่อนข้างขาว หรือน้ำตาลอ่อน นิ้วและเล็บทั้ง 5 ยาว ลิ้นยาว

ถิ่นอาศัย :

พบในพม่า อินโดจีน ไทย มาเลเซีย สุมาตรา บอร์เนียว ภาคใต้ของจีน ในประเทศไทยพบมากทางภาคใต้ ชอบอยู่ในป่าพื้นที่ต่ํากว่าหมีควาย เช่น ป่าเต็งรัง, ป่าดิบชื้น

อาหาร :

หมีหมาเป็นสัตว์กินไม่เลือก เช่น ลูกไม้ ใบไม้อ่อน สัตว์เล็ก ๆ แมลงรวมทั้งไส้เดือน และที่ชอบมากคือน้ำผึ้ง นอกจากนี้ยังชอบกินเนื้ออ่อนของมะพร้าว ซึ่งทำความเสียหายให้กับสวนมะพร้าวได้มาก

พฤติกรรม :

สายตาไม่ค่อยดีคล้ายหมีควาย แต่จมูกมีประสิทธิภาพดีมาก ปกติหมีหมาหากินกลางคืน บางครั้งก็ออกหากินกลางวัน มักชอบหากินเป็นคู่อยู่ในป่าทึบ ไม่ชอบอยู่ตามเขา ดุร้ายกว่าหมีควาย โมโหง่าย ขึ้นต้นไม้เก่งกว่าหมีควาย ชอบนอนบนต้นไม้หรือตามโพรงไม้สูงๆ โดยหักใบไม้มากองเป็นพื้นที่เขตและนอนทับไว้ ไม่ชอบนอนพื้นดินบางครั้งร้องคล้ายเสียงสุนัขเห่ากระโชก จึงเรียกมันว่า “หมีหมา” เวลาสงสัยหรือได้กลิ่นแปลกปลอมจะลุกขึ้นยืน 2 ขา และชูจมูกสูดดม

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

อื่นๆ :

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Carnivora

FAMILY : Ursidae

GENUS : Helarctos

SPECIES : Helarctos malayanus

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : Vulnerable

อายุเฉลี่ย :

มีอายุยืนถึง 20 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

ผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี หมีหมาตั้งท้องประมาณ 95-96 วัน ปกติออกลูกครั้งละ 1 - 2 ตัว ลูกเกิดใหม่จะยังไม่ลืมตาและไม่มีขน ลูกหมีจะอยู่กับแม่จนเริ่มโต

ขนาดและน้ำหนัก :

ความยาวลำตัวประมาณ 100 - 140 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 3 - 7 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 27 - 65 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560