ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

10/10/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลการจัดการสวนสัตว์ (KM) 
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
09/10/2018
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ 8 อัตรา
  ดาวน์โหลด
04/10/2018
ประกาศรับสัมครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)สังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
30/09/2018
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562
  ดาวน์โหลด
28/09/2018
ประกาศผลการคะแนนต่อสัญญา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
26/09/2018
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ระดับ 5 (3-6) สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ ครั้งที่ 3
-  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (3-6)สังกัด : สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์จำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
24/09/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (นักการศึกษาสวนสัตว์) สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ
ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (นักการศึกษาสวนสัตว์)

สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์
จำนวน ๔ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

หมายเลขประจำตัวสอบ ๑. นางสาวอัญชิสา นาคน้อย

หมายเลขประจำตัวสอบ ๒. นางสาวรัชดา เทียมเมือง

หมายเลขประจำตัวสอบ ๓. นายอมฤต หริคำภา

หมายเลขประจำตัวสอบ ๔. นายวันชาติ ภาคจักษี

กำหนดการสอบ
ในวันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

');">ดูรายละเอียด
  ดาวน์โหลด
17/09/2018
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (นักการศึกษาสวนสัตว์) ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลการจัดการสวนสัตว์ (KM) จำนวน 2 อัตรา สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (ZMI)
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด