ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

15/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานด้านฮอร์โมนสัตว์ป่า สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
15/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งสัตวแพทย์ 4 (4-6) สังกัดสำนักอนุรักษ์ และวิจัย องค์การสวนสัตว์
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
08/03/2018
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 4 อัตรา
ดูรายละเอียด  
05/03/2018
ทดสอบประกาศ
-  ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (3-6)สังกัด : สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์จำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

1.ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ชั้น ๑) จากสัตวแพทยสภา    
2.มีทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาสัตว์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ และวิทยาการสืบพันธุ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

18,900 บาท

หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

');">ดูรายละเอียด   01/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 (4-6) สังกัดสำนักอนุรักษ์ และวิจัย
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด 20/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านฮอร์โมนสัตว์ป่า สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย จำนวน 1 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด 20/02/2018
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3 (3-6) สังกัดสำนักตรวจสอบ 1 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด 16/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรโครงการเรียนรู้ในโลกแห่งสรรพสัตว์ฯ
  ดาวน์โหลด