ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

14/10/2021 0069/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : 1358 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีสังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
14/10/2021 0068/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : 0430 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
14/10/2021 0067/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : 0721 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
14/10/2021 0065/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นักบริหารระดับ 8)
-  ตำแหน่ง : 0078 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสังกัด : สำนักกฎหมาย
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ป.ตรี นิติศาสตร์บัณฑิตอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
หมายเหตุ ไม่รับพิจารณาใบสมัครทางหน้าเวปไซต์
โปรดอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
08/10/2021 0061/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน และผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ และวิจัย
-  ตำแหน่ง : 0036 - ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สินสังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 9
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 0086 - ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ และวิจัยสังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัยสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 9
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
2ตำแหน่ง
08/10/2021 0060/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ 2 ตำแหน่ง (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : 1357 - ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีสังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 9
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 1486 - ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นสังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่นสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 9
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
2ตำแหน่ง