Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ดุสิต

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด


13 - 16 เมษายนนี้ สวนสัตว์ดุสิตจัดกิจกรรมเทศกาลงานวันสงกรานต์ ร่วมทำบุญปิดทอง สรงน้ำพระ กิจกรรมสันทนาการด้านการให้ความรู้ สาธิตการทำยาดมสมุนไพร การให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ บริเวณลาน 75 ปี /กิจกรรมการสาธิตการให้อาหารสัตว์ /ถ่ายภาพกับมาสคอทสัตว์ป่า /ติดตั้งระบบละอองไอน้ำ เพื่อคลายร้อน /พบกับสมาชิกเกิดใหม่ "ลูกเสือปลา" /เปิดสวนน้ำสันทนาการ

ค่าเข้าชมสวนสัตว์ ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นรายได้ค่าอาหารสัตว์ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 20 บาท (เฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปี แสดงบัตรประชาชน เข้าชมฟรีนะคะ)**
สวนสัตว์ดุสิต 71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร: 0-2281-2000 โทรสาร : 0-2282-945
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์