Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ดุสิต

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด


ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะจำหน่ายเศษเหล็กเสื่อมสภาพ (คละแบบ) ภายในส่วนจัดแสดงเกาะนก สวนสัตว์ดุสิต ราคากลาง ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีกำหนดการขอรับเอกสารเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการสวนสัตว์ดุสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๒๘๑-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๖, ๑๓๗, ๑๓๘ หรือ www.zoothailand.org (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สวนสัตว์ดุสิต 71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร: 0-2281-2000 โทรสาร : 0-2282-945
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์