Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ดุสิต

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวสารและกิจกรรม

สวนสัตว์ดุสิต เปิดให้เข้าลอยกระทง... ฟรี


วันที่ 2 ก.ย. 2558

          ลอยกระทง ปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งทุกปีที่ผ่านมา สวนสัตว์ดุสิต จะจัดงานเสริมกิจกรรมพิเศษ แต่เนื่องจากในขณะนี้ สวนสัตว์ดุสิต กำลังดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่เส้นทางเดินภายในสวนสัตว์ฯ อาจจะทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวก จึง...งด...จัดงานลอยกระทง แต่เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จึงขอเชิญท่านเปลี่ยนบรรยากาศในการลอยกระทงตามสถานที่ต่าง ๆ เข้ามาลอยกระทง ภายในสระน้ำของสวนสัตว์ฯ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ โดยจะเปิดประตูสวนสัตว์ฯ (ประตู ๑ ด้านถนนพระราม ๕) ให้เข้า ฟรี ตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เสริมกิจกรรม เช่น
*** ตกแต่งประดับไฟส่องสว่าง บริเวณพื้นที่กำหนด
*** จัดทำ"กระทง" ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ จำหน่ายราคาถูก
*** AIS แจก "กระทงขนมปัง" สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
*** การ์ตูนมาสคอท ร่วมถ่ายภาพสร้างความสนุกสนาน
          นับเป็นโอกาสดี ที่ท่านจะเปลี่ยนบรรยากาศการลอยกระทง จากสถานที่ต่าง ๆ มาลอยกระทงภายในสระน้ำของสวนสัตว์ฯ ซึ่งล้อมรอบด้วยธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ท่านจะสัมผัส.
สวนสัตว์ดุสิต 71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร: 0-2281-2000 โทรสาร : 0-2282-945
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์