Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ดุสิต

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงเกาะนก ภายในสวนสัตว์ดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ 22 พ.ย. 2559
          องค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงเกาะนก ภายในสวนสัตว์ดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้นำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงเกาะนก ภายในสวนสัตว์ดุสิต เพื่อรับฟังคิำวิจารณ์ มีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
สวนสัตว์ดุสิต 71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร: 0-2281-2000 โทรสาร : 0-2282-945
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์