แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ดุสิต

ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วม
แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ดุสิตประจำปีงบประมาณ 2561
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง กันยายน 2561
ช่องทางการติดต่อ
Email edudusitzoo@hotmail.co.th
Facebook ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต
Tel. 02-280-7290