สวนสัตว์ดุสิต เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนไทยให้ดื่มนม

สวนสัตว์ดุสิต เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนไทยให้ดื่มนม โดยร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย
ตั้งแต่วันที่ 1- 4 มิถุนายน 2560 ณ ลานเอนกประสงค์อู่ทอง ภายในสวนสัตว์ดุสิต
*** ดื่มนมฟรี ตลอดงาน***