สวนสัตว์ดุสิต จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงานแห่งชาติ ๑ พฤษภาคม ที่...... สวนสัตว์ดุสิต
จัดกิจกรรมเสริมพิเศษ ให้กับผู้ที่มีวันหยุดในวันแรงงานแห่งชาติ
พบกับความสวยงามของไก่ฟ้า นกยูง หลากหลายสายพันธุ์
สิทธิพิเศษ.... ผู้ที่เกิดตรงกับวันที่ ๑ พฤษภา. แสดงหลักฐานเข้าชมสวนสัตว์ ...ฟรี
- ชมการสาธิตการให้อาหารสัตว์หน้าส่วนจัดแสดงสัตว์จริง ได้แก่ ...
ยีราฟ, หมีหมา, หมีควาย และ ฮิปโปฯ
- ชมนิทรรศการด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ (จป.)
- กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ Animal Talk about
- สาธิตการทำขนมไทย พร้อมแจกน้ำสมุนไพร ...ฟรี
- ถ่ายภาพกับการ์ตูนสัตว์ป่ามาสคอท
- ชมการแสดงแมวน้ำ และ การแสดงอะโครบาติกเคนย่าโชว์

แล้วพบกันที่สวนสัตว์ดุสิตในวันหยุดแรงงานนี้ได้นะคะ ......