สวนสัตว์ดุสิต จัดงานสงกรานต์

13 - 16 เมษายนนี้ สวนสัตว์ดุสิตจัดกิจกรรมเทศกาลงานวันสงกรานต์ ร่วมทำบุญปิดทอง สรงน้ำพระ กิจกรรมสันทนาการด้านการให้ความรู้ สาธิตการทำยาดมสมุนไพร การให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ บริเวณลาน 75 ปี /กิจกรรมการสาธิตการให้อาหารสัตว์ /ถ่ายภาพกับมาสคอทสัตว์ป่า /ติดตั้งระบบละอองไอน้ำ เพื่อคลายร้อน /พบกับสมาชิกเกิดใหม่ "ลูกเสือปลา" /เปิดสวนน้ำสันทนาการ

ค่าเข้าชมสวนสัตว์ ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นรายได้ค่าอาหารสัตว์ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 20 บาท (เฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปี แสดงบัตรประชาชน เข้าชมฟรีนะคะ)**