สวนสัตว์ดุสิต จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ"

14 มกราคม 60 สวนสัตว์ดุสิต เชิญร่วมกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ"

เด็กเข้าชมสวนสัตว์ ฟรีคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" พบกับการแจกของขวัญ ของรางวัลมากมาย จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกวดภาพระบายสี ในหัวข้อ "สวนสัตว์ไทย ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล" กิจกรรมสันทนาการด้านการให้ความรู้ เช่น กิจกรรม Zoo Bingo, กิจกรรมเกมส์อาหารสัตว์, กิจกรรมเกมส์สัตว์ป่าสงวน และการตอบคำถามเกี่ยวกับสัตว์ป่า *** พบกับสมาชิกเกิดใหม่ "ลูกไนอาล่า" ชื่อ "หม้อแกง" เพศผู้ เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เป็นลูกตัวเเรกของพ่อ "เฟี้ยวฟ้าว" อายุ 4 ปี 6 เดือน กับ แม่ "มะพร้าวแก้ว" อายุ 3 ปี และเป็นครั้งแรกของสวนสัตว์ดุสิตที่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ ***