สวนสัตว์ดุสิต จัดกิจกรรม "วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

สวนสัตว์ดุสิต จัดกิจกรรม "วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559
- ร่วมถวายความจงรักภักดี ด้วยการจุดเทียนแสดงความอาลัย
ถวายสัตย์ปฏิญาณ
- จัดกิจกรรมสันทนาการด้านการให้ความรู้ ได้แก่
ต้นไม้แห่งความดี จิตรกรน้อยในสวนสัตว์ พิมพ์ภาพจากวัสดุ
ธรรมชาติ เข็มกลัดหนึ่งเดียวในโลก และ ฉันอยากเป็น....
- talk about animal / feeding program
- ร่วมถ่ายภาพกับการ์ตูนสัตว์ป่ามาสคอท
- ชมนิทรรศการบ้านกูย
พร้อมชมความน่ารักของลูกม้าลาย ได้ที่ ส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา