ขอเชิญร่วมงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

          ขอเชิญร่วมงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมชมความหลากหลายและยิ่งใหญ่ของนิทรรศการโครงการพระราชดำริจาก ๒๕ องค์กร
 

ชมนิทรรศการ

- ชมนิทรรศการจาก ๒๕ องค์กร
- โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
- อุโมงค์ผีเสื้อ
- พบกับสัตว์หาชมยาก
- ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ การอนุรักษ์เต่าทะเล
- ให้ความรู้ การขยายพันธุ์นกกระเรียน สัตว์อนุรักษ์
 

พบกับ กิจกรรม

- เพลิดเพลินกับดนตรีในสวนจากศิลปินดัง AF
- สาธิต และ สอนงานศิลปหัตถกรรม
- ประกวดพันธุ์ไม้ ๑๑ ชนิด - สาธิตการสาวไหม และ ทอผ้าไหม
- ตัดผม ฟรี จากกรุงเทพมหานคร
 

เลือกซื้อ

- ผลิตผลจากตลาดเกษตรกร
- ร้านค้าจากงานเกษตรแฟร์
- ต้นไม้ และ ผลิตภัณฑ์จัดสวน
- ผ้าไหมคุณภาพ ฯลฯ
**** รับกล้าไม้ต่าง ๆ ฟรีตลอดงาน