สวนสัตว์ดุสิต จัดงานวันแม่ ๑๒ สิงหามหาราชินี

          สวนสัตว์ดุสิต เตรียมจัดงานวันแม่ ๑๒ สิงหามหาราชินี ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๕๙ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากวันปกติธรรมดา ได้แก่
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
- การเสวนา เรื่อง การเพาะเห็ด ซึ่งเป็น ๑ ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
- กิจกรรมเยาวชนรักความปลอดภัย จากหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
- กิจกรรมเวทีเยาวชน ให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน
- Talk About Animal การให้ความรู้เรื่องสัตว์
- ชมการสาธิตการให้อาหารสัตว์หน้าส่วนจัดแสดงที่กำหนด
- ถ่ายภาพกับการ์ตูนสัตว์ป่ามาสคอท - เปิดสวนน้ำสันทนาการให้เด็ก ๆ เล่นน้ำ ฟรี ในวันที่ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคมนี้ และที่สำคัญ ทางสวนสัตว์ ได้นำ ไก่ฟ้าหน้าเขียว ที่เพาะขยายพันธุ์ได้ยาก แต่ทางสวนสัตว์สามารถเพาะพันธุ์ได้เอง ลักษณะโดดเด่น คือ มีแผ่นหนังที่หน้าสีฟ้า ซึ่งต่างจากไก่ฟ้าชนิดอื่น ๆ ที่มีแผ่นหนังสีแดง สถานภาพ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทย และจัดให้เป็นสัตว์ที่ใกล้ถูกคุกคาม สวนสัตว์ดุสิต ขอชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคมนี้ ซึ่งจะได้รับทั้งความรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน พร้อมความสะดวก ประหยัด และ ปลอดภัย