สวนสัตว์ดุสิต จัดกิจกรรมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ และวันเต่าโลก

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day of Biological Diversity) ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี
วันเต่าโลก (World Turtie Day) ตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี
ทางสวนสัตว์ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เที่ยวชมสวนสัตว์ได้เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อรณรงค์ให้ผู้เที่ยวชมได้รู้จักความสำคัญของเต่า
ซึ่งในปีนี้สวนสัตว์ดุสิตจะจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. - 14.30 น. บริเวณส่วนจัดแสดงเต่า ภายในอาคารสัตว์เลื้อยคลาน สวนสัตว์ดุสิต
ทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังนี้
- เกมส์ ต. เต่าอยู่ไหน ในช่วงเวลา 10.00 น. - 12.00 น. และ 13.30 น. - 14.30 น.
- เกมส์ต่อจิ๊กซอว์เต่า ในช่วงเวลา 10.00 น. - 12.00 น. และ 13.30 น. - 14.30 น.
- วอล์คแรลลี่จับคู่เต่า ในช่วงเวลา 10.00 น. - 12.00 น. และ 13.30 น. - 14.30 น.
- ร่วมพูดคุยกับสัตวแพทย์ของสวนสัตว์ ในช่วงเวลา 13.30 น. - 14.30 น.
- จัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับเต่า และสัตว์ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien Species)

แล้วพบกันที่ บริเวณส่วนจัดแสดงเต่า ภายในอาคารสัตว์เลื้อยคลาน สวนสัตว์ดุสิต นะคะ