ตรุษจีนนี้ ชมความน่ารักของคอมมอนมาร์เสท

          คอมมอนมาร์โมเสท (Common Marmoset) เป็นลิงที่อยู่กลุ่มลิงโลกใหม่ที่มีขนาดเล็ก มีถิ่นอาศัยอยู่ป่าเขตร้อนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้ ขนาดโตเต็มที่ 14 – 18 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 400 กรัม เพศผู้ตัวใหญ่กว่าเพศเมียเล็กน้อย ขนตามตัวสีเทาปนเหลือง มีขนสีขาวเป็นกระจุกบริเวณหู และสลับเป็นปล้องที่บริเวณหาง ใบหน้ามีสีเนื้อซีดบริเวณหน้าผากมีสีขาว มีแขน ขา และหางยาว เพื่อใช้ปีนป่าย
          คอมมอนมาร์โมเสท เป็นสัตว์สังคมอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กประมาณ 2-13 ตัว มีตัวผู้ และตัวเมียหลายตัว แต่จะมีตัวเมียเพียงตัวเดียวที่จะได้รับการผสมพันธุ์ ตั้งท้องนาน 142-150 วัน ปกติมักออกลูกเป็นแฝด โตเต็มวัยเมื่ออายุประมาณ 2 ปี อายุขัยประมาณ 8 – 12 ปี มักกระโดดไปมาบนต้นไม้ คล่องแคล่วปราดเปรียว ตอนกลางคืนจะซ่อนตัวในโพรงไม้หรือพุ่มไม้ หากินเวลากลางวัน กินยางไม้ น้ำเลี้ยงต้นไม้ น้ำเกสรดอกไม้ ดอกไม้ สัตว์เล็กๆ และไข่นกเป็นอาหาร