สวนสัตว์ดุสิต จัดกิจกรรมเสริมพิเศษ 5 ธันวามหาราช

          ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๕ ธันวามหาราช ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ร่วมกันถวายความจงรักภักดี โดยการจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกันทั่วประเทศ และ ที่สวนสัตว์ดุสิต
ได้เสริมกิจกรรมพิเศษเพื่อให้ผู้เที่ยวชมได้มีส่วนร่วม
          นายพิทักษ์ อุ่นซ้อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต เตรียมจัดงานวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากวันปกติธรรมดา ทั้งด้านวิชาการ นันทนาการ และ สันทนาการ โดยการนำศิลปินดารานักร้อง ร่วมเล่นเกมส์ ตอบปัญหา มอบของขวัญของรางวัล พร้อมด้วย มายากล กายกรรม ซึ่งทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน สะดวก ประหยัด และ ปลอดภัย และที่สำคัญในเรื่องของสัตว์ พบกับ สมาชิกเกิดใหม่ "ลูกเก้งเผือก” เพศเมีย ชื่อ "ไข่มุก” อายุ ๙ เดือน ซึ่งโดยปกติสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษทางพันธุกรรม "ภาวะเผือก” (Albino) ส่วนใหญ่จะได้ลูกเป็น เพศผู้ แต่สำหรับ "ลูกเก้งเผือก” ตัวนี้ นับเป็นที่น่าอัศจรรย์ ที่เป็นเพศเมีย และ เป็นตัวแรกของสวนสัตว์ดุสิตด้วย ซึ่งทุกท่านสามารถชมความน่ารักของ "ลูกเก้งเผือก” ตัวนี้ได้อย่างใกล้ชิดในส่วนจัดแสดง
          ทั้งนี้ นับเป็นโอกาสดี ที่ทุกท่านจะได้ร่วมเฉลิมฉลอง งาน ๕ ธันวามหาราช ที่สวนสัตว์ดุสิต สนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้น พบกับ ความน่ารักของ "ลูกเก้งเผือก” และในช่วงค่ำ ชมการประดับไฟสว่างไสวอย่างสวยงามหน้าพระราชวังสวนจิตรลดาด้วย.