ขอเชิญร่วม "ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางเว็บไซด์ สำนักงาน ก.พ."