สมาชิกเกิดใหม่

          นายบัญญัติ อินทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต แจ้งข่าวเป็นที่น่ายินดีที่ค่างห้าสี สัตว์ป่าหายาก ใกล้สูญพันธุ์ ได้ให้กำเนิดลูกเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของ สวนสัตว์ดุสิต เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา แม่ค่างห้าสีของสวนสัตว์ดุสิต ได้ให้กำเนิดลูกน้อยน่ารัก เป็นสมาชิกใหม่ จำนวน ๑ ตัว เพศเมีย เกิดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีสุขภาพแข็งแรงดี โดยแม่ค่างห้าสี ได้คอยดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิดสร้างความน่ารัก น่าเอ็นดู ให้กับผู้เที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันสวนสัตว์ดุสิต มีค่างห้าสี จำนวน ๔๑ ตัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์ที่สามารถเพาะขยายพันธุ์ค่างห้าสีได้มากที่สุดในเอเชีย และเป็นศูนย์เพาะขยายพันธุ์ในสภาพ การเพาะเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ค่างห้าสี (Red-shanked Douc Langur) จัดเป็นค่างที่สวยที่สุดในโลก หาชมได้ยากใกล้สูญพันธุ์ โดยตามลำตัวจะมีสีตัดกันถึง ๕ สี คือ ตัวและหัวสีเทา หน้าผากสีเทาดำออกแดง หนวดเครา หาง และก้นสีขาว ใบหน้าสีเหลือง ขาและแข้งสีน้ำตาลแดง และมีขนเป็นพู่ที่เอว ทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งตัวเมียไม่มี ตัวผู้ ใหญ่กว่าตัวเมียราว ๒ เท่า ชอบอาศัยอยู่ตามป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ บนต้นไม้สูง ตามหน้าผา หากินเวลากลางวัน กินใบอ่อนของต้นไม้ ผลไม้ และแมลง เป็นอาหาร อาศัยอยู่เป็นฝูง ฝูงละ ๑๐ - ๑๕ ตัว ผสมพันธุ์เมื่ออายุ ๓ – ๔ ปี ระยะตั้งท้อง ๖ – ๗ เดือน ออกลูกครั้งละ ๑ ตัว อายุยืนประมาณ ๒๐ ปี นับเป็นโอกาสดี ที่ทุกท่านจะได้พบกับสมาชิกใหม่ ลูกค่างห้าสี ซึ่งจัดเป็นค่างที่สวยที่สุดในโลก และยังเป็นสัตว์หายากที่สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List) จัดให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ บัญชีหมายเลขหนึ่ง ของอนุสัญญาไซเตส.