พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมอบลิงแสมทรงเลี้ยง (คุณสมศักดิ์ - คุณสมศรี) ให้สวนสัตว์ดุสิต

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ จากการที่ทรงรับลิงแสมมือพิการไปเลี้ยงในพระราชวังดุสิต เพราะมือไปติดอยู่ในกะลาที่คนเจาะรูทิ้งไว้ เมื่อรักษาหาย แต่มือพิการ และ ก็ไม่สามารถกลับเข้าฝูงเดิมได้ จึงจัดได้เป็น ลิงในวัง และถูกเรียกว่า "กะลา" และทรงมีกระแสพระราชดำรัส กับสัตวแพทย์ของ สวนสัตว์ดุสิต ให้นำลิงแสม จาก สวนสัตว์ดุสิต มาเป็นเพื่อน คุณกะลา ในวัง ซึ่งในขณะนั้น มีคนนำลูกลิงแสมคู่หนึ่ง เป็น เพศผู้ และ เพศเมีย มาบริจาคให้ สวนสัตว์ดุสิต ลิงแสมคู่นั้นจึงควรได้เข้าไปอยู่ในวัง โดยพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม ลิงแสมเพศผู้ว่า "สมศักดิ์" และ ลิงเพศเมียว่า "สมศรี" ปัจจุบัน คุณกะลาได้เสียชีวิตไปแล้ว จึงทำให้ คุณสมศักดิ์ และ คุณสมศรี ได้กลับมาอยู่ในการดูแลของสวนสัตว์ดุสิต เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ และได้แจ้งรับเข้าบัญชีสัตว์มีชีวิตของสวนสัตว์ดุสิต เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔