องค์การสวนสัตว์ จัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย

         องค์การสวนสัตว์ จัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย"สวนสัตว์ของเรา" ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวความคิด "Amazing Zoo Thailand" เปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - 30 ตุลาคม 2557 

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
รายละเอียด click