สมาชิกใหม่ สวนสัตว์ดุสิต

          ละมั่งพันธุ์ไทย ค่างห้าสี สลอทสองนิ้ว และลิงกระรอก ได้ให้กำเนิดลูกเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของสวนสัตว์ดุสิต เปลี่ยนบรรยากาศเคร่งเครียดทางการเมืองจากเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมา ส่งผลให้ สวนสัตว์ดุสิต ได้รับผลกระทบในเรื่องจำนวนผู้เที่ยวชมลดลง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สัตว์สำคัญ 4 ชนิด ของสวนสัตว์ดุสิต ได้พร้อมใจกันให้กำเนิดลูกน้อยน่ารัก เป็นสมาชิกใหม่ ตั้งแต่ปลายปี 2556 เป็นต้นมาได้แก่

ลิงกระรอก ลิงพันธุ์จิ๋วน่ารัก ลักษณะพิเศษที่ดูโดดเด่น คือ หางมีความยาวมากกว่าลำตัว
มีนิ้วมือ และนิ้วเท้าข้างละ 5 นิ้ว คล้ายนิ้วมือคน แต่ยาวกว่า
สลอทสองนิ้ว สัตว์เชื่องช้า แต่น่ารัก เป็นที่น่าสนใจ และหาชมได้ยากสัญลักษณ์โดดเด่น
คือ เล็บยาวที่แหลมคม ที่มี 2 เล็บ สามารถเกาะติดแน่น ห้อยตัวอยู่ใต้กิ่งไม้เหมือนค้างคาว
ค่างห้าสี เป็นค่างที่สวยที่สุดในโลก นับว่าเป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ โดย ตามลำตัวจะมีสีตัดกันถึง 5 สี คือ
1.ตัวและหัวมีสีเทา 2. หน้าผากมีสีเทาดำออกแดง 3. หนวดเครา หาง และก้นสีขาว 4. ใบหน้าสีเหลือง
และ 5. ส่วนขามีสีน้ำตาลแดง
ละมั่งพันธุ์ไทย 1 ใน 15 ชนิดของสัตว์ป่าสงวนของไทยตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ทุกท่านจะได้พบกับสมาชิกใหม่ ทั้ง 4 ชนิด ซึ่งเป็นสัตว์สำคัญ และหายาก ที่ได้กำเนิดลูก
โดยมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และน่าสนใจ คือ ความน่ารัก น่าเอ็นดู ที่ประชาชนสามารถชมความน่ารักได้อย่างใกล้ชิดที่สวนที่สัตว์ดุสิต